Promeda Spółka z o.o.
MEDYCYNA PRACY. USŁUGI BHP.

BADANIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE

Promeda zajmuje się wykonywaniem badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz uzupełnianiem wpisów do książeczek sanitarno - epidemiologicznych. Do wykonania badania lekarskiego niezbędne jest przedstawienie wyników badania laboratoryjnego kału wykonanego w Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Na badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych pracownicy są kierowani przez pracodawcę, na podstawie skierowania (druk skierowania do pobrania tutaj). Termin i miejsce badania jest ustalane w zależności od Państwa potrzeb - indywidualnie z każdym z pracowników bądź grupowo.

Pracodawcy są zobowiązani do wykonywania badań sanitarno - epidemiologicznych m.in. pracowników:

  • wykonujących prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi (np.: placówki oświatowe, szpitale),
  • na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami żywnościowymi (np. placówki gastronomiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego),
  • na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornikami wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych może zostać wykonane również na życzenie klienta indywidualnego (np. jeśli wpis do książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych jest wymagany już w procesie rekrutacyjnym u potencjalnego pracodawcy).


W obliczu niejasnych i wciąż zmieniających się przepisów, odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania zamieściliśmy w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu!