Promeda Spółka z o.o.
MEDYCYNA PRACY. USŁUGI BHP.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kliknij aby rozwinąć/zwinąć pytanie.

MEDYCYNA PRACY - zawiera zmiany 2015

 1. Jakie zmiany czekają pracodawców wraz ze zmianą przepisów od 1. kwietnia 2015 roku?

  Podstawową zmianą jest określenie przez Ministerstwo Zdrowia wzoru skierowania na badanie profilaktyczne (wzór skierowania do pobrania tutaj), które pracodawca powinien przygotować w dwóch egzemplarzach (jeden dla lekarza medycyny pracy, drugi dla pracownika).

  Ponadto, istnieje możliwość odstąpienia od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy w przypadku, jeżeli przedstawią one aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez innego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Zasada obowiązuje w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy po czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zakończenia poprzedniego zatrudnienia.

  Ww. przepisu nie stosuje się do orzeczeń lekarskich wydanych przed 1. kwietnia 2015 roku. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1. kwietnia 2015 oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zrowia.
 2. Jestem pracodawcą. W jaki sposób mogę rozpocząć z Wami współpracę?

  Nic prostszego. Prosimy o kontakt, po poznaniu charakterystyki stanowisk pracy w Pana firmie, poinformujemy jakie badania są niezbędne dla poszczególnych pracowników. E-mailem prześlemy wzór umowy o współpracy. Podpisaną umowę najprościej odesłać e-mailem lub przekazać przez pierwszego kierowanego pracownika. Każdy z nich powinien zjawić się w Promedzie ze skierowaniem od pracodawcy (wzór skierowania do pobrania tutaj stanowi również załącznik do umowy).
 3. Jakie informacje powinno zawierać skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika?

  UWAGA! SKIEROWANIA WYSTAWIONE 1.KWIETNIA 2015 I PÓŹNIEJ MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE NA PONIŻSZYM DRUKU, W DWÓCH EGZEMPLARZACH ( 1 dla lekarza, 1 dla pracownika): Wzór skierowania do pobrania tutaj.

  Podstawa prawna:

  Z dniem 1.kwietnia 2015 wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zmianami), określające wzór skierowania na badania profilaktyczne.

  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zrowia.

 4. Z jakimi obowiązkami dla pracodawcy wiąże się podpisanie umowy z Promedą?

  Umowa z Promedą jest niezbędna, aby zaświadczenia o zdolności do pracy Państwa pracowników były ważne z prawnego punktu widzenia (por. pytanie nr 4). Jedyne Państwa zobowiązanie to zapłata za faktycznie wykonane badanie. Nie zobowiązują się Państwo ani do badania pracowników tylko w Promedzie, ani do skierowania do nas określonej liczby osób. Małe firmy podpisują z nami umowę, nawet jeśli zatrudniają tylko jednego pracownika.
 5. Dlaczego pracodawca aby przebadać pracownika, musi mieć z Wami podpisaną umowę?

  Zgodnie z art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997, badania profilaktyczne powinny być przeprowadzane przez podmiot, z którym pracodawca ma zawartą pisemną umowę na okres dłuższy niż 1 rok.

  Ponadto, przypominamy, że zgodnie z nowelizacją przepisów, która wchodzi w życie 01 kwietnia 2015: istnieje możliwość odstąpienia od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy w przypadku, jeżeli przedstawią one aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez innego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Zasada obowiązuje w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy po czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zakończenia poprzedniego zatrudnienia.

  Ww. przepisu nie stosuje się do orzeczeń lekarskich wydanych przed 1. kwietnia 2015 roku. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1. kwietnia 2015 oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.
 6. Jestem przedstawicielem handlowym, niedawno zmieniłem pracodawcę, ale dysponuję aktualnymi wynikami badań specjalistycznych wykonywanych w poprzedniej firmie na podobnym stanowisku. Czy ponownie wyślecie mnie na psychotesty i do okulisty?

  Honorujemy dostarczone przez pacjentów aktualne wyniki badań specjalistycznych, chyba że w międzyczasie wystąpiły zdaniem lekarza przesłanki mówiące o konieczności ponownego wykonania badań. Zawsze jednak priorytetem dla nas jest ograniczenie kosztów po stronie pracodawcy i zminimalizowanie czasu, jaki pracownik musi poświęcić na wykonanie wszystkich badań.
 7. Jestem pracownikiem biurowym. Na badaniu profilaktycznym Pani doktor skierowała mnie do okulisty. Okulista podczas badania nie wypisał mi recepty na okulary. Dlaczego?

  Zakres badania okulistycznego w ramach umowy na badania profilaktyczne nie obejmuje doboru okularów. Na życzenie pracodawcy możemy włączyć dobór okularów do zakresu badania okulistycznego podpisując aneks do umowy. W przeciwnym razie, pracownik może podczas badania poprosić okulistę o receptę i uregulować płatność gotówką bezpośrednio u lekarza okulisty.
 8. Mam firmę księgową zatrudniającą 5 osób na stanowiskach biurowych. Poprzedni lekarz profilaktyk przy badaniu profilaktycznym wykonywał każdemu pracownikowi badanie okulistyczne, badanie moczu, morfologię i prześwietlenie płuc. Wasz lekarz kieruje tylko do okulisty? Czy to zgodne z przepisami?

  Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami na stanowisku biurowym (praca z komputerem pow. 4h dziennie) obowiązujące jest badanie lekarza medycyny pracy oraz okulistyczne. Na ewentualne badania dodatkowe lekarz kieruje, jeśli widzi taką wyraźną potrzebę. Przy zbieraniu wywiadu, lekarz może równiż zasugerować pracownikowi, o jakich badaniach powinien pamiętać we własnym zakresie (np. prześwietlenie płuc co najmniej raz na 2 lata u osób palących, mammografia i cytologia u kobiet itp.). Oczywiście, jeśli pracodawca ma takie życzenie, może na skierowaniu zaznaczyć jakie badania dodatkowe chce wykonać danemu pracownikowi na własny koszt.
 9. Jak zarejestrować pracownika na badanie?

  Najlepiej telefonicznie, pod numerem (58) 35 20 300 lub (58) 622 38 23. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30 – 15.30. W późniejszych godzinach, w pilnych sprawach można kontaktować się pod numerem 696 042 600.
 10. Co pracownik powinien przynieść ze sobą na badanie?

  Pracownik powinien przynieść swój dowód osobisty oraz skierowanie na badanie wystawione przez pracodawcę. Jeśli pacjent choruje, powinien zabrać również aktualne wyniki badań specjalistycznych, kartę leczenia szpitalnego itp. Przy badaniu kontrolnym, pracownik powinien przedstawić zaświadczenie o zakończeniu leczenia wystawione przez lekarza prowadzącego.
 11. Jakie są rodzaje badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy?

  Są trzy rodzaje badań proflaktycznych z zakresu medycyny pracy: a. wstępne –przy przyjęciu pracownika do pracy lub na nowe stanowisko pracy b. okresowe –dla aktualnych pracowników, po terminie wskazanym na poprzednim zaświadczeniu od lekarza medycyny pracy c. kontrolne –po ponad 30. dniowej nieobecności pracownika, spowodowanej chorobą pracownika, wykonywane jest po zakończeniu zwolnienia, na podstawie zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza prowadzącego.
 12. Siedziba Promedy znajduje się przy ul. Grottgera 18 w Gdyni, czy również tam wykonujecie wszystkie badania?

  Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, proponujemy Państwu możliwość badania w różnych lokalizacjach. Najczęściej pacjentów przyjmujemy na Grottgera, jednakże jest możliwość umówienia wizyty w Centrum Gdyni lub Sopotu. Przy kontakcie telefonicznym, wspólnie z pacjentem uzgadniamy najdogodniejszą lokalizację i termin badania.
 13. Nigdzie na stronie Promedy nie ma informacji odnośnie godzin otwarcia. Kiedy macie czynne?

  Promeda jest rodzinną firmą, staramy się być jak najbliżej swoich Klientów, dlatego jesteśmy do ich dyspozycji wtedy, kiedy tego potrzebują. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.30-15.30. W razie potrzeby i w miarę możliwości, istnieje możliwość umówienia wizyty w późniejszych godzinach. A jeśli Klient nie zdążył się z nami skontaktować przed 15.30, może zasięgnąć informacji pod numerem komórkowym 696 042 600.
 14. Siedziba mojej firmy mieści się poza Trójmiastem, a pracownicy dojeżdżają do pracy z okolicznych miejscowości. Zatrudniamy ok. 20 osób na stanowiskach produkcyjnych, bez dodatkowych zagrożeń i pracy na wysokości pow. 3m. Czy istnieje możliwość wykonania badań u nas, na miejscu?

  Tak, przy większej grupie pracowników możemy wykonać badania na miejscu, jeśli tylko dysponujecie Państwo pomieszczeniem, w którym lekarz może przyjąć pacjentów (wystarczy pokój). Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych, bez dodatkowych zagrożeń nie ma potrzeby wykonywania badań dodatkowych.
 15. Prowadzę firmę budowlaną, większość moich pracowników pracuje na wysokości pow. 3m. U lekarzy, z którymi współpracowałem do tej pory wykonanie pełnego zakresu badań trwało niekiedy nawet tydzień. Czy u Państwa istnieje możliwość szybszego wykonania tych badań?

  Jak najbardziej. Dla osób pracujących na wysokości pow. 3m konieczne jest wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych: okulistycznego, laryngologicznego i neurologicznego. Przy rejestracji telefonicznej pytamy o charakter wykonywanej pracy, jeśli jest to praca na wysokości pow. 3m rejestrujemy pacjenta w takim terminie, aby miał możliwość jak najszybszego wykonania wszystkich badań dodatkowych. Zwykle załatwiamy wszystko w jeden dzień.
 16. Lekarz, z którym dotychczas współpracowałem, wystawiał moim pracownikom zaświadczenia na maksymalnie dwa lata. Tymczasem zaświadczenia Promedy są ważne 3 a nawet 5 lat. Czy częstotliwość wykonywanych u Was badań nie jest zbyt mała?

  Wszystkie zaświadczenia wystawiane przez naszych lekarzy są zgodne z obowiązującymi przepisami. Naszą zasadą jest wystawianie zaświadczeń na maksymalny możliwy czas, aby nie mnożyć kosztów po stronie pracodawcy. Oczywiście, czas ważności zaświadczenia zależy ściśle od stanu zdrowia i wieku pracownika, stąd nie zawsze istnieje możliwość wystawienia na maksymalny czas określony przepisami.
 17. Czy pobieracie Państwo miesięczne opłaty ryczałtowe za opiekę medyczną, czy płatności od badania?

  Z reguły współpracujemy z Klientami na bazie umowy i cennika „od badania”. Jednakże, jeśli zależy Państwu na płatnościach ryczałtowych-prosimy o kontakt, wspólnie możemy ustalić zasady współpracy dogodne dla obu stron.
 18. Czy w Promedzie można wykupić pełen pakiet medyczny dla pracowników?

  Specjalizujemy się w medycynie pracy (włącznie z wymaganymi przepisami badaniami dodatkowymi: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, psychotesty, badania laboratoryjne) i usługach z zakresu BHP. Nasza specjalizacja gwarantuje najwyższy poziom usług w dziedzinach, w których działamy.
 19. Jakie są możliwe formy płatności w Promedzie?

  Firmy, z którymi mamy podpisaną umowę mogą płacić za usługi przelewem (aczkolwiek preferujemy wykonanie pierwszej płatności w gotówce). Pozostałe badania wykonujemy za gotówkę. Na każdą usługę wystawiamy fakturę VAT
 20. Czy istnieje możliwość otrzymania od Państwa faktury elektronicznej?

  Jak najbardziej, zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury elektroniczne są obowiązujące. Chętnie zaoszczędzimy czas, papier i pieniądze wysyłając Państwu fakturę elektroniczną. Zgodę na faktury elektroniczne prosimy wysłać na adres: kontakt@promeda.pl.

BHP

 1. Kiedy pracodawca może sam pełnić zadania służby BHP?

  Pracodawca, który odbył szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP może sam pełnić jej zadania, jeśli:
  • zatrudnia do 10 pracowników
  • zatrudnia do 20 pracowników, a grupa działalności przedsiębiorstwa należy do nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Jak BHP powinno być zorganizowane w firmie, która zatrudnia ponad 20 osób?

  Zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz. 704 z późn. zmianami
  • do 100 pracowników zadania służby BHP może wykonywać pracownik wykonujący inną pracę
  • od 100 do 600 pracowników należy utworzyć co najmniej jedno stanowisko bhp lub zatrudnić na takim stanowisku pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze pracy
  • powyżej 600 pracowników – jeden pełnoetatowy pracownik bhp na każde 600 pracowników
 3. Czy mogę zlecić wykonywanie zadań BHP firmie zewnętrznej? Zatrudniam kilka fryzjerek w salonie.

  Tak, tym właśnie zajmuje się Promeda. Możemy świadczyć kompleksowe usługi w zakresie BHP dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 100 pracowników.
 4. Prowadzę biuro księgowe zatrudniające kilka księgowych. Czy oprócz zapewnienia pracownikom szkoleń mam jeszcze jakieś obowiązki z zakresu BHP?

  Tak, do obowiązków pracodawcy należy między innymi dokumentowanie ryzyka zawodowego występującego na każdym ze stanowisk pracy i zapoznanie pracowników z tym ryzykiem. Ponadto pracodawca powinien udostępniać zatrudnionym instrukcje BHP wszelkich urządzeń, z których pracownicy korzystają w pracy (np. w przypadku pracownika biurowego: „od czajnika po komputer”). Oczywiście organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, gdzie występuje więcej zagrożeń niż przy pracy biurowej, jest bardziej złożona i podlega większej ilości regulacji prawnych. Każda firma ma inną specyfikę, a specjalista ds. BHP dostosowuje zakres swoich działań adekwatnie do charakteru działalności przedsiębiorstwa.
 5. Czy oprócz kontroli wykonywanych przez organy państwowe, mogę liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony tych instytucji (PIP, ZUS)?

  Całe szczęście wszystko wskazuje na to, że organy państwowe zaczynają pomagać przedsiębiorcom, a ni tylko wymagać i karać. Dla przykładu: ZUS prowadzi program prewencyjny przyznający dofinansowanie na poprawę warunków pracy. Więcej szczegółów na stronie ZUS.
  Jeśli byliby Państwo zainteresowani pomocą w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu. Ponadto, inspektorzy PIP-u pełnią dyżury, podczas których udzielają przedsiębiorcom nieodpłatnych porad( szczegółowy harmonogram dyżurów ).
 6. Dlaczego warto przeprowadzić wizytację stanowisk pracy w mojej firmie?

  Podczas wizytacji zarówno lekarz profilaktyk, jak i specjalista ds. BHP mają okazję zapoznać się z warunkami pracy w danej firmie. W protokole z wizytacji zawieramy nasze spostrzeżenia i ew. sugestie dot. poprawy warunków pracy. Zależy nam na tym, aby wszelkie nieprawidłowości wskazać zanim zrobią to organy kontrolne. Zapisy z protokołu z wizytacji są przeznaczone wyłącznie do wiadomości pracodawcy. Wspólnie z nim możemy opracować optymalny program naprawczy uwzględniający aktualne możliwości finansowe i organizacyjne firmy.

KLIENCI INDYWIDUALNI

 1. Uczelnia, na której chcę studiować wymaga przedstawienia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania. Czy uzyskam u Państwa takie zaświadczenie? Co powinnam przynieść?

  Tak, wykonujemy badania dla kandydatów na studentów. Badanie jest odpłatne, odbywa się na podstawie skierowania na badanie, które należy mieć ze sobą. Jeśli uczelnia ma własny wzór zaświadczenia, również proszę zabrać go ze sobą – wystawimy zaświadczenie na wymaganym druku.
 2. Potrzebuję wpis do książeczki sanepidowskiej, bo chcę pracować w gastronomii podczas wakacji. Wykonujecie takie badania?

  Tak, na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy się zgłosić z wynikami badania kału (do wykonania np. w Sanepidzie- link do gdyńskiego oddziału: . Na podstawie badania i przedstawionych wyników lekarz wystawia orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jest również możliwość dokonania wpisu do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, choć wyszły już one z użycia, a zgodnie z aktualnymi przepisami pracodawca powinien skierować pracownika na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, a w razie kontroli okazać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dla każdego z zatrudnionych ( art. 6 i art. 7 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. ).