Promeda Spółka z o.o.
MEDYCYNA PRACY. USŁUGI BHP.

PRZEGLĄD STANOWISK PRACY

Przeglądy stanowisk pracy stanowią integralną część umowy o opiekę medyczną nad pracownikami.

Przegląd stanowisk pracy.

Korzystanie z usług Promedy zarówno w zakresie medycyny pracy, jak i BHP gwarantuje Państwo szybki przepływ informacji pomiędzy członkami zakładowej komisji BHP oraz sprawne opracowanie protokołu z wizytacji. Staramy się, aby każda wizytacja niosła z sobą wnioski pozwalające usprawnić proces pracy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów po stronie pracodawcy.

Protokoły z wizytacji stanowisk pracy są sporządzane na życzenie i wyłącznie do informacji pracodawcy.

Przeglądy stanowisk są wykonywane w dogodnym dla Państwa terminie ustalanym z odpowiednim wyprzedzeniem.


W obliczu niejasnych i wciąż zmieniających się przepisów, odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania zamieściliśmy w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu!