youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Dlaczego pracodawca musi podpisać umowę z lekarzem medycyny pracy?

Temat pierwszego wpisu na blogu Promedy porusza kwestię, z którą mamy do czynienia właściwie codziennie. Nie ma dnia, w którym nie dzwoni do nas ktoś z prośbą o wykonanie badania medycyny pracy prywatnie. Najczęściej ma przez to na myśli, że otrzymał (bądź nie) od pracodawcy skierowanie na badanie profilaktyczne i musi je gdzieś wykonać, na własną rękę. Gdzie? No właśnie, tutaj zaczynają się schody…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z dn. 27.06.1997, pracodawca powinien kierować pracowników na badania medycyny pracy do lekarza, z którym ma zawartą umowę na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej i na okres nie krótszy niż rok.

Pracodawca powinien sobie zdawać sprawę z tego, że:

  1. Pracownik nie znajdzie lekarza medycyny pracy, który mu wykona badanie bez umowy zawartej z pracodawcą (chyba, że lekarz ten złamie przepisy).
  2. Zaświadczenie o zdolności do pracy jest nieważne, jeśli zostało wystawione przez lekarza, z którym pracodawca nie ma podpisanej umowy (nawet jeśli lekarz ten ma uprawnienia do wykonywania badań pracowników).

Dotyczy to nawet najmniejszych przedsiębiorców, zatrudniających np. jedną osobę na umowę o pracę na ? etatu. Podobnie rzecz się ma w przypadku firm, które zatrudniają pojedynczych pracowników w różnych częściach kraju.

Przykład 1.

Firma “Lajkonik” z siedzibą w Krakowie zatrudnia 50 osób, z czego 40 osób w Krakowie, 6 w Warszawie i po jednym przedstawicielu handlowym we Wrocławiu, Gdańsku, Płocku i Lublinie. Aby nie fatygować pracowników do innego miasta w celu wykonania badania profilaktycznego, firma podpisała umowę z różnymi lekarzami medycyny pracy w każdym z miast, w którym jest zatrudniony choćby jeden pracownik.

Przykład 2.

Pani Justyna od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą – sklep odzieżowy. W tym roku postanowiła zatrudnić na 1/2  etatu sprzedawcę. Podpisała umowę z lekarzem medycyny pracy, choć nie planuje zatrudniać kolejnych pracowników. Wie, że w razie kontroli PIP, zaświadczenie wystawione przez lekarza, z którym nie miałaby umowy, jest zupełnie bezużyteczne.
Co zatem należy do obowiązków pracodawcy jeśli chodzi o badania profilaktyczne pracowników?

  1. Wybór i podpisanie umowy z lekarzem medycyny pracy.
  2. Wypełnienie skierowania na badanie profilaktyczne ( w dwóch egzemplarzach – jeden dla lekarza, jeden dla pracownika).
  3. Dołączenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy do dokumentacji pracowniczej (jeden egzemplarz, drugi pozostaje u pracownika).
  4. Monitorowanie terminów kolejnych badań.

Przypominamy również, że badania medycyny pracy powinny być wykonywane w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Czy podpisanie umowy z lekarzem medycyny pracy wiąże się z dodatkowym kosztem dla pracodawcy?

Oczywiście zależy to od oferty danego usługodawcy. Przed podpisaniem umowy, zawsze należy zapoznać się dokładnie z jej warunkami. Na przykład podpisanie umowy z Promeda nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem. Pracodawca płaci wyłącznie za faktycznie wykonane badania.

Śledźcie naszego bloga (również na FacebookuLinkedin), będziemy poruszać istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP. W najbliższym czasie podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze lekarza medycyny pracy oraz jak wypełnić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika. Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

Może zainteresować Cię również
2021 06 14

Szkolenia bhp w czasie epidemii

2021 04 19

Badania wstępne i kontrolne medycyny pracy w czasie epidemii

2021 04 19

Badania okresowe medycyny pracy w czasie epidemii