youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Szkolenia bhp online – kiedy i dla kogo?

Pracodawcy i pracownicy często są zainteresowani szkoleniem bhp online. Jest to całkowicie zrozumiałe – to najbardziej elastyczna forma kursu bhp ? pracownik przechodzi szkolenie bhp gdzie i kiedy chce, może je podzielić na kilka części. Pozwala to na elastyczne dopasowanie ukończenia kursu bhp do codziennych obowiązków. Pamiętajmy jednak, że jedynie szkolenie okresowe bhp może odbywać się zdalnie. I to nie dla wszystkich stanowisk pracy. Przyjrzyjmy się bliżej, dla kogo i kiedy przeznaczony jest kurs bhp online.

Każde szkolenie wstępne bhp powinno odbywać się stacjonarnie. Instruktaż ogólny przeprowadza najczęściej specjalista ds. bhp, podczas gdy instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenie wstępnego bhp należy do obowiązków przełożonego. Przypomnijmy również, że pracownik nie może rozpocząć pracy bez ważnego szkolenia bhp.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp odbywa się praktycznie dla wszystkich pracowników w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Wyjątkiem są tutaj pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, które pierwsze szkolenie okresowe bhp powinny ukończyć już w ciągu pierwszych 6 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Pamiętajmy, że nie każde szkolenie okresowe bhp może odbyć się zdalnie. Kurs bhp online mogą przechodzić:
– pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,
– pracownicy administracyjno-biurowi i inni (np. lekarze, nauczyciele)
– pracownicy inżynieryjno-techniczni.
Szkolenie bhp online nie jest przeznaczone zatem dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenia okresowe bhp dla tych osób powinny odbywać się stacjonarnie, podobnie jak każde szkolenie wstępne bhp.
Po pierwszym szkoleniu okresowym bhp, pracownika (pracodawcę również) czeka kolejne szkolenie okresowe, które w przypadku stanowisk uprawnionych do zdalnego kursu bhp, odbywa się co pięć lat.

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbywają się wyłącznie stacjonarnie, co trzy lata, bądź co roku – w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. praca na wysokości). Więcej na temat prac szczególnie niebezpiecznych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 26. września 1997 . Przypomnijmy, że do obowiązków pracodawcy należy opracowanie zakładowego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.

Poniższa tabela podsumowuje kwestie, czy szkolenie okresowe bhp może odbyć się zdalnie, a jeśli tak, to w jakich terminach. Szczegółowe przepisy odnośnie sposobu i częstotliwości przeprowadzania szkoleń bhp można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27. lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

rodzaj stanowiska szkolenie wstępne bhp pierwsze szkolenie okresowe kolejne szkolenie okresowe
kiedy? online? kiedy? online kiedy? online
pracownicy administracyjno-biurowi i inni przed rozpoczęciem pracy do 12 mies. od szkolenia wstępnego bhp co 5 lat
pracownicy inżynieryjno-techniczni co 5 lat
pracodawcy i osoby kierujące pracownikami do 6 mies. od szkolenia wstępnego bhp co 5 lat
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego co rok lub 3 lata

 

 

 

 

 

Pamiętajmy, że zdalne szkolenie bhp nie oznacza koniecznie szkolenia bhp online. Osoby pracujące z komputerem całymi dniami, niekoniecznie chcą również przy nim przechodzić kurs bhp. Dlatego Promeda, oprócz tradycyjnego szkolenia bhp na platformie online, daje możliwość odbycia szkolenia okresowego bhp zdalnie na dwa inne sposoby: kursant może wydrukować sobie materiały w formie papierowej (czarno-biały wydruk e-booka z minimalną ilością ilustracji) bądź odsłuchać szkolenia bhp w jako audiobooka. Kliknij aby obejrzeć film przybliżający ideę tych form szkolenia bhp.

Śledźcie naszego bloga (również na FacebookuLinkedin), gdzie poruszamy istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP. Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

Może zainteresować Cię również
2021 06 14

Szkolenia bhp w czasie epidemii

2021 04 19

Badania wstępne i kontrolne medycyny pracy w czasie epidemii

2021 04 19

Badania okresowe medycyny pracy w czasie epidemii