youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Szkolenie BHP dla pracodawców

Czy pracodawca musi odbyć szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest jedynym szkoleniem, które jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w Polsce. Często pracodawcy dzwonią pytając, czy mogą zapisać na szkolenie pracownika, zapominając o tym, że pracodawca również powinien być przeszkolony w zakresie BHP. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce w przypadku osób, które prowadząc własną działalność gospodarczą, decydują się na zatrudnienie pierwszego pracownika.

Skoro pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwo pracowników, powinien znać zasady bezpiecznej organizacji pracy. Ponadto, konieczne jest przeprowadzenie nowozatrudnionym pracownikom instruktażu stanowiskowego. Przypomnijmy, że każde wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego (prowadzonego najczęściej przez pracownika służby BHP)  oraz instruktażu stanowiskowego, prowadzonego przez pracodawcę (bądź wyznaczoną przez niego osobę kierującą pracownikami, posiadającą odpowiednie kwalifikacje). Zadaniom tym nie podoła osoba, która sama nie została przeszkolona w zakresie BHP.

Stąd, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinna przed zatrudnieniem pierwszego pracownika odbyć szkolenie wstępne BHP. Ta sama sytuacja ma miejsce, jeśli przedsiębiorca decyduje się na przyjęcie na praktyki studenta bądź ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu. Jednym słowem – dopóki prowadzimy własną działalność gospodarczą nie zatrudniając nikogo – szkolenie BHP nie jest konieczne. Jeśli w firmie pojawia się pracownik bądź praktykant ? pracodawca również powinien odbyć szkolenie BHP. Szczegółowe w tym temacie znajdziemy w Rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odbywa się w formie stacjonarnej. W programie szkolenia zawarte są m.in. obowiązki i odpowiedzialności leżące po stronie osób zarządzających pracownikami, jak i wskazówki dotyczące przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno mieć miejsce do 6. miesięcy od szkolenia wstępnego. Kolejne szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenia okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami mogą być prowadzone stacjonarnie bądź zdalnie (tzw. samokształcenie kierowane). Czas trwania każdego szkolenia okresowego to min. 16 godzin lekcyjnych. Szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym wiadomości.

Przedsiębiorca, który odbył szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami nie może samodzielnie pełnić zadań służby BHP w danym zakładzie pracy (np. prowadzić instruktażu ogólnego, szkoleń okresowych pracowników, przygotowywać kart oceny ryzyka zawodowego itp.).

Warto w tym miejscu zaznaczyć różnicę pomiędzy szkoleniem BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, a szkoleniem BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. To drugie szkolenie obejmuje minimum 64 godziny lekcyjne i upoważnia pracodawcę do pełnienia zadań służby BHP w danym zakładzie pracy. Zgodnie z zapisem art. 23711 Kodeksu pracy, zadania służby BHP samodzielnie może pełnić pracodawca zatrudniający do 10 osób, bądź do 20 osób, o ile profil działalności zakładu pracy nie znajduje się w wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Reasumując, pracodawca powinien ukończyć szkolenie BHP. Może wybrać pomiędzy szkoleniem dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, bądź bardziej kompleksowym szkoleniem dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP (o ile dany zakład pracy spełnia ww. warunki).

Śledźcie naszego bloga (również na FacebookuLinkedin), gdzie poruszamy istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP. W najbliższym czasie opiszemy, jakie są możliwości organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy zależnie od wielkości i profilu działalności zakładu pracy. Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

 

Może zainteresować Cię również
2021 06 14

Szkolenia bhp w czasie epidemii

2021 04 19

Badania wstępne i kontrolne medycyny pracy w czasie epidemii

2021 04 19

Badania okresowe medycyny pracy w czasie epidemii