youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Badania okresowe medycyny pracy w czasie epidemii

Przepisy tzw. “ustawy antycovidowej” (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zmianami) przedłużają ważność badań profilaktycznych pracowników. Jak w praktyce stosowany jest ten przepis?

Zgodnie z art. 12a.1. ww. ustawy: “W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229§2 zdanie pierwsze, §4a w zakresie badań okresowych i§5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.”

Tym samym ustawodawca zdjął z pracodawców obowiązek terminowego wykonywania okresowych badań profilaktycznych pracowników. Warto zaznaczyć, że pomimo trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na pracodawcy nadal ciąży obowiązek terminowego wystawienia skierowania na badanie profilaktyczne. Oznacza to przygotowanie skierowania w trzech egzemplarzach, (o czym piszemy w artykule: W ilu egzemplarzach pracodawca powinien wystawić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika?) z datą wcześniejszą niż data wygaśnięcia aktualnego orzeczenia lekarskiego.

W praktyce jednakże ustawodawca nie zakazał wykonywania badań okresowych pracowników. Dlaczego pracodawca powinien rozważyć kierowanie pracowników na badania okresowe pomimo trwającego stanu epidemii?

Badania profilaktyczne mogą się okazać niezwykle istotne zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy system ochrony zdrowia jest przeciążony, a profilaktyka często odkładana jest “na po pandemii”. Tymczasem podczas badania profilaktycznego lekarz może wykryć dolegliwości wymagające dalszej diagnostyki, o których pacjent wcześniej nie wiedział.

Nie można postrzegać badań medycyny w skrajny sposób:
– z jednej strony nie jest ono tylko “dla papieru”,
– z drugiej natomiast nie służy do oceny czy pracownik “jest zdrowy” tylko czy nie ma przeciwwskazań aby pracował na danym stanowisku pracy.

Jednakże zawsze jest to konsultacja u lekarza, który przeprowadza wywiad i analizuje stan zdrowia pacjenta.

NZOZ Promeda jako placówka medyczna (nie lecznicza), świadczy wyłącznie usługi z zakresu medycyny pracy i nie przyjmuje pacjentów chorych. Aby minimalizować ryzyko kontaktu pomiędzy pacjentami, umawiani są oni na konkretną godzinę. Przed wizytą przeprowadzamy z każdym pacjentem wywiad, podczas którego upewniamy się, że nie miał w ostatnim czasie kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem oraz nie ma niepokojących objawów chorobowych. Wszyscy lekarze zatrudnieniu w NZOZ Promeda są zaszczepieni. W naszych przestrzeniach dostępne są płyny do dezynfekcji oraz obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Regularnie dezynfekujemy najczęściej dotykane powierzchnie i sprzęty. Po godzinach pracy codziennie dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia lampą UVC.

Autor: Małgorzata Sulestrowska, główny specjalista ds. bhp w Promeda Sp. z o.o.
Konsultacja: lek. med. pracy Elżbieta Jasińska, kierownik NZOZ Promeda.

Śledźcie naszego bloga (również na FacebookuLinkedin), gdzie poruszamy istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP.
Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

Może zainteresować Cię również
2021 06 14

Szkolenia bhp w czasie epidemii

2021 04 19

Badania wstępne i kontrolne medycyny pracy w czasie epidemii

2021 04 19

Koronawirus – materiały dla pracodawców