youtube ico
facebook ico
linkedin ico

Koronawirus – informacje dla pracodawcy i pracownika

Drodzy Pracodawcy i Pracownicy,

28/05/2020:
Polecamy dokument wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, zawierający wytyczne oraz listę kontrolną, według której każdy pracodawca może sprawdzić czy w odpowiedni sposób przystosował zakład pracy do obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.

04/05/2020:
Lektura szczególnie istotna dla pracodawców prowadzących przedszkola i podobną działalność:
W związku z otwarciem przedszkoli GIS wydał Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3.

16/04/2020:
Uchwalono Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zmiany dotyczące obowiązku przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można w skrócie przedstawić następująco:

szkolenia wstępne bhp:
zdalne szkolenia wstępne bhp – zapraszamy!
Pracodawco, pamiętaj, że instruktaż stanowiskowy dla:
– pracownika zatrudnianego/przenoszonego na stanowisko robotnicze,
– pracownika zatrudnionego/przenoszonego na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką
powinien nadal odbywać się w formie stacjonarnej.

szkolenia okresowe bhp:
Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.
zapraszamy na szkolenia okresowe online dla:
– pracowników administracyjno-biurowych,
– osób kierujących pracownikami,
– pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych będziemy przeprowadzać stacjonarnie, po czasie epidemii, w terminach wskazanych ustawą.

01/04/2020:
Uchwalono ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.(pdf)

Najważniejsze zmiany dotyczące art. 229 Kodeksu pracy (pdf), czyli badań medycyny pracy można zawrzeć w kilku punktach:

zawieszenie do zakończenia stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego obowiązku przeprowadzania badań okresowych pracowników oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy (należy wykonać te badania nie później niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu)
badania wstępne lub kontrolne, w przypadku braku dostępności do lekarza, który jest uprawniony do przeprowadzania takich badań, badanie może przeprowadzić (i wydać orzeczenie) inny lekarz. (badanie ważne przez 30 dni od dnia odwołania danego stanu)
orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii badania lekarskie w Promedzie organizujemy w ograniczonym zakresie, zależnie od zapotrzebowania naszych Klientów. W celu ustalenia szczegółów:
zadzwoń: 58 35 20 300
napisz: kontakt@promeda.pl.

Serwis gov.pl: Najbardziej wiarygodne źródło opisujące ograniczenia związane z ograniczeniami ruchu zagranicznego i krajowego.

O ew. zmianach informujemy Państwa w niniejszym artykule i pocztą elektroniczną (dot. klientów znajdujących się w naszej bazie).

Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom dotyczącym zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, poniżej przedstawiamy zestaw plików, jakie mogą się okazać przydatne w najbliższym czasie.

Wszystkie materiały pochodzą z wiarygodnych źródeł (isap.sejm.gov.pl; www.zus.pl; www.pip.gov.pl; www.gis.gov.pl). Celem niniejszej publikacji było zebranie najistotniejszych informacji w jednym miejscu, dla Państwa wygody.

Ponadto do pobrania:

 • Komunikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19
 • Komunikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem
 • Zasady kwarantanny domowej (pdf)
 • Karty pasażera / kierowcy (również zawodowego) w związku ze wzmożoną kontrolą na granicach
 • Zalecenia PIP dotyczące pracy zdalnej.
 • Tekst tzw. “specustawy” z dn. 07 marca 2020 roku czyli Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Wyjaśnienie Państwowej Inspekcji Pracy w związku z koronawirusem.
 • Informacja o tym, komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?
 • Oświadczenie o sprawowaniu opieki na dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły – wersja doc
 • Oświadczenie o sprawowaniu opieki na dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły – wersja PDF
 • PLAKATY – MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW:

 • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?
 • Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki?
 • Jak myć ręce?
 • Myj ręce – chroń życie
 • Jak dezynfekować ręce?
 • Informacja w sprawie profilaktyki – wersja polska
 • Informacja w sprawie profilaktyki – wersja angielska
 • Informacja w sprawie profilaktyki – wersja ukraińska
 • Informacja w sprawie profilaktyki – wersja rosyjska
 • Informacja w sprawie profilaktyki – wersja chińska
 • Informacja w sprawie profilaktyki – wersja wietnamska
 • Autor: Małgorzata Sulestrowska, główny specjalista ds. bhp w Promeda Sp. z o.o.
  Konsultacja: lek. med. pracy Elżbieta Jasińska, kierownik NZOZ Promeda.

  Śledźcie naszego bloga (również na Facebooku, gdzie poruszamy istotne kwestie związane z medycyną pracy i BHP.
  Oczywiście, daj nam znać jeśli masz temat, który powinniśmy Twoim zdaniem bliżej omówić.

  Może zainteresować Cię również
  2019 06 17

  W ilu egzemplarzach pracodawca powinien wystawić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika?

  2019 01 02

  Kto nie będzie miał obowiązku odbywania szkoleń okresowych bhp od początku 2019 roku?

  2018 12 04

  Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika?